Trouwen is niet voor iedereen

 

shanonseem
Photo: http://indiatoday.intoday.in/story/americas-first-indian-lesbian-wedding-it-was-love-at-first-sight-for-shannon-and-seema/1/423960.html

1 april is geen grap.  Dit jaar is het 15 jaar geleden dat in Nederland mensen van gelijk geslacht mogen trouwen. Ons kleine landje, het eerste land dat een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen bij de wet bekrachtigde. Het zogenaamde  ‘homehuwelijk’ is een feit. De term insinueert dat het om een uitzonderlijk huwelijk gaat. Dat was het dus tot 1 april 2001. Nu geldt voor iedereen dat je 18 jaar of ouder moet zijn, dat je niet met bepaalde familieleden kan trouwen en dat je maar met éen persoon tegelijkertijd getrouwd mag zijn. Tijd voor taart!

In de aanloop van het jubileum was het al een hot item in de media, mede dankzij het onlangs verschenen rapport van het CBS. In dit rapport is het verloop van huwelijken tussen twee mannen en twee vrouwen in de afgelopen 15 jaar onderzocht en met elkaar vergeleken. Een opvallende uitkomst die in de media werd ge-highlight had betrekking op de huwelijken tussen twee vrouwen. Deze schijnen vaker te stranden dan een huwelijk tussen twee mannen.

Jammer, maar is dat negatief? Hoe komt het toch dat wij onbewust of bewust een scheiding refereren aan falen? Inderdaad, het is niet gelukt om het tot-de-dood-ons-scheidt met elkaar uit te houden, maar is dat echt falen? Je doel niet behalen omdat je dit bijstelt is toch juist een teken van kracht? Een teken dat je nadenkt over het leven. Dat je rekening houdt met jezelf en met de ander. Dat je kijkt naar wat jij en de ander nodig hebben om het grotere doel wel te kunnen behalen, namelijk gelukkig zijn (in het leven). Scheiden is voor mij niks anders dan korte metten maken met elementen in je leven die niet bijdragen aan je zijn. Als het goed is, doe je dat al je hele leven.  Als kind vond je het in de onderbouw geweldig om schipper mag ik over varen te spelen. In de bovenbouw wist je wel beter. De middelbare school is het ultieme voorbeeld. Dat is de periode dat je constant op de proef wordt gesteld. Tegen welke ja zeg je nu nee en welke nee wordt waarheid? Dicht bij jezelf blijven, is het beste wat je kunt doen. Zo voorkom je een pion te worden van een situatie, leer je elke keer achteraf. Scheiden vergt moed. Mensen die scheiden omdat ze naar eigen inzicht alles hebben gegeven wat ze in die periode konden geven, vind ik moedig.

Als we dit rapport even als uitgangspunt nemen, dan kunnen we er dus vanuit gaan dat vrouwen moediger zijn dan mannen. We zouden kunnen zeggen dat mannen minder goed voor zichzelf kiezen, minder bewust met zichzelf omgaan of misschien wel weinig zelfkennis hebben in vergelijking met hun tegenpolen. Als ik nog even doorga kom ik vast weer tot andere inzichten. Het is een kwestie van perspectief. Er zijn altijd goeie kanten en slechte kanten. In dit geval koos de media ervoor om dit heugelijke nieuws negatief te belichten en dat vind ik nog makkelijker dan scheiden. De keus van de krantenkoppen onderstreept voor mij het individualistische karakter van onze huidige maatschappij. Voor het grote publiek wordt de focus van deze periode beïnvloed door een hetero normatief waarde oordeel. Het lijkt alsof er wordt gekeken naar de slaagkans van een uitzondering. En dat is nu net wat we hier niet ‘vieren’. We staan stil bij het moment dat we een steek hebben opgehaald, een correctie. Als we dan zo nodig moeten trouwen, dan mag elk mens dat ongeacht kleur, gender of seksuele geaardheid.

lof
Photo: unkown

Ik geloof dat het rapport van het CBS als doel had ons te informeren. En dat hebben ze. Ze hebben ons geïnformeerd over het verloop van huwelijken tussen twee mannen en twee vrouwen sinds de wettelijke toekenning. Welke uitkomsten zullen een onderzoek van het huwelijk hebben waar het heterohuwelijk en het homohuwelijk worden vergelijken? De media kennende zal die er niet veel anders mee omgaan.
Ik had graag gezien dat de media een positief licht op het jubileum nieuws had geschenen. Een waarvan we leren dat inclusiviteit op elk gebied een streven is binnen onze maatschappij waar we elkaar horen te empoweren en ondersteunen. Daar waar je oprecht en in liefde voor jezelf kiest kan er toch nooit sprake zijn van falen?

Advertentie